Your Company
 
Hem Blogg Predikningar Böcker

Predikningar

Här lägger jag ut mina predikningar. Vill du få dem mailade till dig så skicka ett mail till mig om detta:

tobias.backstrom@svenskakyrkan.se

 

1 söndagen i advent
"Ett nådens år"

1:a årgången 2008

1:a årgången 2014

2:a årgången 2006
2:a årgången 2009

3:e årgången 2004
3:e årgången 2007

3:e årgången 2010

3:e årgången 2013

3:e årgången 2016

2 söndagen i advent
"Guds rike är nära"

1:a årgången 2011 

2:a årgången 2009

2:a årgången 2012

2:a årgången 2015

2:a årgången 2018

3:e årgången 2004

3:e årgången 2010

3:e årgången 2016

3 söndagen i advent
"Bana väg för Herren"
1:a årgången 2017 

2:a årgången 2009

2:a årgången 2012

2:a årgången 2015

2:a årgången 2018

 3:e årgången 2010
4 söndagen i advent.
"Guds moder"

1:a årgången 2005
1:a årgången 2008

1:a årgången 2011

1:a årgången 2014

2:a årgången 2009

2:a årgången 2015

3:e årgången 2007

3:e årgången 2013

Julnattsmässa
"Den heliga natten"
1:a årgången 2014  2:a årgången 2006 3:e årgången 2010 
Julotta
"Jesu födelse"

1:a årgången 2005

1:a årgången 2008

1:a årgången 2011

1:a årgången 2017

2:a årgången 2009

2:a årgången 2012

2:a årgången 2018

3:e årgången 2004

3:e årgången 2007

3:e årgången 2010

3:e årgången 2016

Den helige Stefanos dag
"Martyrerna"

 1:a årgången 2011

1:a årgången 2014

2:a årgången 2006
Söndagen efter jul
"Guds barn"

1:a årgången 2008

1:a årgången 2014

1:a årgången 2018

 2:a årgången 2012

3:e årgången 2007

3:e årgången 2013

Nyårsdagen
"I Jesu namn"
 1:a årgången 2012

2:a årgången 2007
2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

3:e årgången 2008

3:e årgången 2011

3:e årgången 2017

Söndag efter nyår
"Guds hus"

1:a årgången 2009

1:a årgången 2015

2:a årgången 2010

2:a årgången 2016

3:e årgången 2005

3:e årgången 2011

Trettondedag jul

Epifania
"Guds härlighet i Kristus"

1:a årgången 2006
1:a årgången 2009

1:a årgången 2015

2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

2:a årgången 2019

 
1 söndagen efter trettondedagen.
"Jesu dop"

1:a årgången 2006

1:a årgången 2015

1:a årgången 2018

2:a årgången 2010

2:a årgången 2016

2:a årgången 2019

3:e årgången 2017 
2 söndagen efter trettondedagen.
"Livets källa"
1:a årgången 2012 

2:a årgången 2007
2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

2:a årgången 2019

3:e årgången 2005

3:e årgången 2011

3:e årgången 2017

3 söndagen efter trettondendagen.

"Jesus skapar tro"

1:a årgången 2012

1:a årgången 2015

3:e årgången 2017
4 söndagen efter trettondedagen.
"Jesus är vårt hopp"
1:a årgången 2006  

3:e årgången 2011

3:e årgången 2017 

5 söndagen efter trettondedagen.

"Sådd och skörd"

3:e årgången 2014
Septuagesima
"Nåd och tjänst"

1:a årgången 2015

1:a årgången 2018 

2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

2:a årgången 2019

3:e årgången 2008

3:e årgången 2011

3:e årgången 2014

Sexagesima
"Det levande ordet"
 1:a årgången 2012

2:a årgången 2007

2:a årgången 2019

 3:e årgången 2017
Fastlagssöndagen
"Kärlekens väg"

1:a årgången 2009

1:a årgången 2012

1:a årgången 2015

 

3:e årgången 2011

3:e årgången 2014

3:e årgången 2017

Askonsdagen
"Bön och fasta"

1:a årgången 2006
1:a årgången 2009

2:a årgången 2013

2:a årgången 2010

2:a årgången 2019

3:e årgången 2011

3:e årgången 2014

3:e årgången 2017

1 söndagen i fastan
"Prövningens stund"

1:a årgången 2015

1:a årgången 2018

 2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

2:a årgången 2016

3:e årgången 2011 
2 söndagen i fastan
"Den kämpande tron"

1:a årgången 2012 

1:a årgången 2015

2:a årgången 2013

2:a årgången 2016

3:e årgången 2011

3:e årgången 2017

3 söndagen i fastan
"Kampen mot ondskan"

1:a årgången 2012
1:a årgången 2015

1:a årgången 2018

2:a årgången 2010

3:e årgången 2008

3:e årgången 2017

Midfastosöndagen

"Livets bröd"

 

2:a årgången 2013

2:a årgången 2016

3:e årgången 2014
5 söndagen i fastan
"Försonaren"
   3:e årgången 2017
Palmsöndagen
"Vägen till korset"
Markusserien

 Lukasserien

Johannesserien 2011

Johannesserien 2015

Johannesserien 2019

Skärtorsdagen
"Kalkens födelsedag"

Matteusserien

Matteusserien 2012

Matteusserien 2016

Markusserien 2013 

 Lukasserien

Lukasserien 2014

Johannesserien 2011

Johannesserien 2015

Långfredagen
"Korset"

 Matteusserien 2012

Matteusserien 2016

Markusserien

Markusserien 2013

 Lukasserien

Johannesserien 2011

Johannesserien 2015
Lukasserien 2018

Långfredagens kväll

"Jesu grav"

 Matteusserien 2012  Lukasserien
Påskdagen
"Kristus är uppstånden"

Matteusserien

Matteusserien 2012

Matteusserien 2016

 Markusserien 2013

Markusserien 2017

 Lukasserien

Lukasserien 2014

Johannesserien 2011

Johannesserien 2019

Annandag påsk
"Möte med den uppståndne"
1:a årgången 2012  2:a årgången 2007

3:e årgången 2005

3:e årgången 2017

2 söndagen i påsktiden
"Påskens vittnen"

 1:a årgången 2012

1:a årgången 2018

2:a årgången 2007 3:e årgången 2017
3 söndagen i påsktiden
"Den gode herden"

1:a årgången 2006

1:a årgången 2009

1:a årgången 2012

2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

2:a årgången 2019

3:e årgången 2008

3:e årgången 2011

3:e årgången 2014

4 söndagen i påsktiden

"Vägen till Livet"

 1:a årgången 2015

1:a årgången 2018

 2:a årgången 2013

2:a årgången 2016

2:a årgången 2019

3:e årgången 2011
5 söndagen i påsktiden
"Att växa i tro"

1:a årgången 2006

1:a årgången 2012

2:a årgången 2016   
Bönsöndagen
"Bönen"
1:a årgången 2012

1:a årgången 2015 

1:a årgången 2018

2:a årgången 2007

2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

3:e årgången 2011 

3:e årgången 2014

3:e årgången 2017

Kristi himmelsfärdsdag
"Herre över allting"
1:a årgången 2015 

2:a årgången 2010 

2:a årgången 2013

3:e årgången 2005

3:e årgången 2011

Söndagen före pingst
"Hjälparen kommer"
  2:a årgången 2007  
Pingstdagen
"Den Helige Ande"

1:a årgången 2006

1:a årgången 2012

1:a årgången 2015

 2:a årgången 2010

3:e årgången 2005

3:e årgången 2011

3:e årgången 2017

Heliga trefaldighets dag
"Gud - Fader, Son och Ande"

1:a årgången 2009

1:a årgången 2015

 2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

3:e årgången 2011 

3:e årgången 2017

 1 söndagen efter trefald.

"Vårt dop"

1:a årgången 2012 

1:a årgången 2015

1:a årgången 2018

 2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

2:a årgången 2016

 
2 söndagen efter trefald.
"Kallelsen till Guds rike"
 1:a årgången 2018

2:a årgången 2007

2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

 
3 söndagen efter trefald.
"Förlorad och återfunnen"
1:a årgången 2009

2:a årgången 2013 

2:a årgången 2016

3:e årgången 2005
4 söndagen efter trefald.
"Att inte döma"
1:a årgången 2009

2:a årgången 2007

2:a årgången 2016

3:e årgången 2005
Apostladagen
"Sänd mig"

1:a årgången 2009

1:a årgången 2018

2:a årgången 2010

3:e årgången 2011 

3:e årgången 2017

6 söndagen efter trefald.
"Efterföljelse"

1:a årgången 2006

1:a årgången 2012

1:a årgången 2015

1:a årgången 2018

 2:a årgången 2016

3:e årgången 2011 

3:e årgången 2017

Kristi förklaringsdag
"Jesus förhärligad"

1:a årgången 2006

1:a årgången 2012

1:a årgången 2015

2:a årgången 2007

2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

3:e årgången 2008

3:e årgången 2017

8 söndagen efter trefald.
"Andlig klarsyn"

1:a årgången 2006

1:a årgången 2012

1:a årgången 2015

1:a årgången 2018

 2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

3:e årgången 2008

3:e årgången 2014

3:e årgången 2017

9 söndagen efter trefald.
"Goda förvaltare"

1:a årgången 2006

1:a årgången 2015

2:a årgången 2013  3:e årgången 2011 

10 söndagen efter trefald.

"Nådens gåvor"

2:a årgången 2013 3:e årgången 2011
11 söndagen efter trefald.
"Tro och liv"

1:a årgången 2009

1:a årgången 2012

2:a årgången 2007

3:e årgången 2005

3:e årgången 2008

3:e årgången 2011

3:e årgången 2017

12 söndagen efter trefald.
"Friheten i Kristus"

1:a årgången 2012 

1:a årgången 2015

 2:a årgången 2010

3:e årgången 2005
3:e årgången 2008

3:e årgången 2014

3:e årgången 2017

 13 sönd efter trefald.

"Medmänniskan"

 1:a årgången 2013

 2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

3:e årgången 2011 

3:e årgången 2017

14 söndagen efter trefald.
"Enheten i Kristus"

1:a årgången 2009

1:a årgången 2012

1:a årgången 2015

1:a årgången 2018

 2:a årgången 2010 3:e årgången 2008
15 söndagen efter trefald.
"Ett är nödvändigt."
1:a årgången 2012   2:a årgången 2016

3:e årgången 2005

3:e årgången 2014

3:e årgången 2017

16 söndagen efter trefald.
"Döden och livet"

 1:a årgången 2012

1:a årgången 2018

2:a årgången 2007

2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

 
17 söndagen efter trefald.
"Rik inför Gud"
1:a årgången 2015    3:e årgången 2005

3:e årgången 2008

3:e årgången 2011

18 söndagen efter trefald.
"Att lyssna i tro"
1:a årgången 2012   2:a årgången 2016

3:e årgången 2008

3:e årgången 2011

19 söndagen efter trefald.
"Trons kraft"
  2:a årgången 2013 

3:e årgången 2008

3:e årgången 2014

20 söndagen efter trefald.
"Att leva tillsammans"
1:a årgången 2015  2:a årgången 2007  
21 söndagen efter trefald. "Samhällsansvar"

1:a årgången 2012 

1:a årgången 2015

 2:a årgången 2010

2:a årgången 2016

3:e årgången 2005

3:e årgången 2014

22 söndagen efter trefald.
"Frälsningen"
 

2:a årgången 2013

2:a årgången 2016

3:e årgången 2008

3:e årgången 2017

23 söndagen efter trefald.

"Förlåtelse utan gräns"

1:a årgången 2012

1:a årgången 2015

24/25 söndagen efter trefald.
"Den yttersta tiden"

2008

2018

   

Söndagen före domsöndagen.

"Vaksamhet och väntan"

 1:a årgången 2018 2:a årgången 2010

2:a årgången 2013 

2:a årgången 2016

3:e årgången 2005

3:e årgången 2017

Domsöndagen
"Kristi återkomst"

 1:a årgången 2009

1:a årgången 2012

1:a årgången 2018

2:a årgången 2007

3:e årgången 2008

3:e årgången 2011

Rörliga helgdagar:      
Kyndelsmässodagen
"Uppenbarelsens ljus"

1:a årgången 2012

1:a årgången 2018

 2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

2:a årgången 2016

3:e årgången 2008

3:e årgången 2011

3:e årgången 2017

Jungfru Marie Bebådelsedag
"Guds mäktiga verk" 

 1:a årgången 2012

1:a årgången 2015

 2:a årgången 2010 

2:a årgången 2013

2:a årgången 2019

3:e årgången 2005 

3:e årgången 2011

3:e årgången 2017

Midsommardagen
"Skapelsen"

1:a årgången 2009

1:a årgången 2012

 2:a årgången 2016 3:e årgången 2011 
Johannes döparens dag
"Den högstes profet"

1:a årgången 2009

1:a årgången 2012

1:a årgången 2018

2:a årgången 2007

2:a årgången 2010

 
Den helige Mikaels dag
"Änglarna"
1:a årgången 2015 

2:a årgången 2007

2:a årgången 2010

2:a årgången 2016

3:e årgången 2011 

3:e årgången 2014

3:e årgången 2017

Tacksägelsedagen
"Lovsång"

1:a årgången 2009

1:a årgången 2012

1:a årgången 2015

 2:a årgången 2010

3:e årgången 2005

3:e årgången 2014

Alla helgons dag
"Helgonen"
1:a årgången 2006 2:a årgången 2010   3:e årgången 2014

Söndag efter

alla helgons dag
"Vårt evigetshopp"

1:a årgången 2006

1:a årgången 2009

 2:a årgången 2010

2:a årgången 2013

 3:e årgången 2014